Säkert har du fått försäkrat av någon välmenande person,

förälder vanligtvis, att spöken inte finns.

Och den välmenande personen sade säkert detta för att den själv trodde på det

och för att du skulle slippa vara rädd för något som inte finns.

Men spöken finns alltså i allra högsta grad!

Och det finns till med anledningar att vara rädd för dem.

Men bara i vissa fall kan rädslan vara befogad.

Däremot kräver de vår största respekt.

Spöken finns till och med  i två huvudgrupper:

hjärnspöken och missförstådda.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Hjärnspöken är de absolut vanligaste.

De är alla skapade av oss själva, eller noga räknat vår hjärna.

Och de är i de flesta fallen vårt försvar mot något mycket svårare.

Vår fantastiska hjärna är fullt kapabel att skapa alldeles verkliga spöken

som kan påverka oss båda psykiskt och fysiskt.

Det är när spökena skadar eller tar överhanden

som det kan vara befogat att vara rädd.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Två vanliga exempel:

1. När någon som vi älskat väldigt mycket plötsligt dör,

nästan all död upplevs som plötslig,

är  det vanligt att många uppfattar att den döde fortfarande finns kvar hos dem.

Detta hjärnspöke skapas för at det är lättare att acceptera att

den älskade fortfarande finns kvar än att den inte gör det.

2. När vi känner oss övergivna och ensamma är det väldigt lätt att,

i framförallt mörker se och höra, till och med känna spökens närvaro.

Detta eftersom det är lättare att känna sig rädd för spöken

än för att vara övergiven och ensam.

Detta är väldigt tydligt hos barn.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Vad kan vi göra för att bli av med dessa spöken då?

Ja, om de upplevs som alltför obehagliga-

tag dem för vad de är: skapade av dig själv.

Sedan är det oftast ganska lätt att får dem att försvinna när du inser varför de finns där

och framför allt vad de döljer för verkligt problem.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

De missförstådda spökena då?

De är inte lika vanliga eller många,

men det gemensamma med dem alla är att de helt enkelt misstas för spöken-

oavsett vad de egentligen är.

Det rör sig oftast om helt naturliga fenomen som misstas för att vara spöken.

Och att bli av med dessa är alltid lättast genom att ta reda på vad det är för ett naturligt fenomen

som du misstog för vara  ett spöke.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Det minsta antalet av de missförstådda spökena är inte helt

och hållet ”naturliga” ur den synvinkeln att de råkar befinna sig,

eller i alla fall synas och höras på helt ”fel” plats och i helt ”fel” tid.

Men detta är så sällsynt att jag inte ens tar upp det här-

om ni har ett stort intresse för detta, som vissa kallar övernaturligt-

läs mer om min ”Cykel Teori”:

https://tomtarpaloftet.wordpress.com/2012/05/17/cykelteorin-del-3/

(C) Patrik Ek, tpL 2012.